Qui som ?

Missió, Visió i Valors

 

Missió: Apoderar a la gent gran d'una major autonomia personal perquè puguin participar en la societat d'acord amb les seves necessitats, desitjos i capacitats.

Visió: La prevenció de situacions de soledat, aïllament i maltractament envers la gent gran des de la pràctica dels valors de l'entitat.

Valors: 

 • Acompanyament a les persones grans.
 • Solidaritat entesa com a col·laboració mútua entre les persones.
 • Dignitat humana com a valor inherent a la persona.
 • Responsabilitat en l'exercici de la nostra actuación.

 

 

Responsabilitat Social

L’entitat té un compromís en la gestió de qualitat i per això col·labora amb entitats socials que compareixen els mateixos valors. En l’actualitat, l’associació té contractat el servei de neteja amb l’empresa “INTECSERVEIS” que vetlla per la integració laboral de persones amb trastorns mentals, risc d'exclusió social i altres discapacitats.

 

Presentació de l'entitat

ORÍGENS:

L' Associació Obra Social Sanitària Cor de Maria és una organització privada sense afany de lucre amb la finalitat estatutària i associativa de prestar assistència social i sanitària a persones grans. Va començar sent una experiència pilot l’any 1980, i gràcies a la tasca solidària de professionals voluntaris s’ha convertit ser un recurs social arrelat en el barri on es desenvolupa i s’ofereix un ampli ventall de serveis destinat a les persones grans.

L’any 1983 s’aproven els Estatuts de l’Associació, que són inscrits el desembre del mateix any al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 6.489.  Amb posterioritat, l’any 1997 l’entitat va ser declarada d’utilitat pública.

El nom d’Obra Social Sanitària Cor de Maria neix del lloc on, en un principi, es va iniciar  l’activitat; un local prestat per la Parròquia del “Cor de Maria” de Barcelona (al carrer Sant Antoni Maria Claret, 45-47), on voluntaris oferien atenció mèdica i sanitària a la gent gran del barri. El local aviat es queda petit davant l’augment de la demanda i això porta a llogar el local al carrer Grassot, 32 baixos el mes de novembre de 1983, amb la finalitat de poder mantenir el mateix servei mèdic i sanitari.

Amb l’augment dels usuaris i dels serveis de l’obra s’ha anat ampliant els espais de l’entitat. Actualment, l’entitat compta amb 4 locals tots ells situats al carrer Grassot de Barcelona (núm. 28, 30 32 i 37) i s’atenen anualment a més de 200 usuaris.

 

LA NOSTRA TASCA:

Mitjançant la força del voluntariat i la solidaritat l’entitat ofereix a totes les persones grans que ho desitgin un conjunt de serveis tant a nivell sanitari com a nivell psicosocial per tal de millorar la seva autonomia personal i la seva qualitat de vida. El nostre màxim objectiu és la lluita contra la soledat no volguda, la prevenció de situacions de  marginació i maltractament envers la gent gran, i la promoció de l’envelliment autònom, actiu i saludable de la gent gran.

Els principals objectius principals de l’entitat són:

 • Promoció de l’envelliment autònom, actiu i saludable
 • Lluita contra la soledat no volguda i la prevenció de situacions de maltractament
 • Foment de la integració social i les relacions intergeneracionals
 • Promoció del voluntariat i de la sensibilització sobre les necessitats de la gent gran

 

 

 

 

Organització

La Junta Directiva:

La Junta Directiva és el màxim òrgan de responsabilitat i marca les línies estratègiques de l’associació. La composició actual de la Junta Directiva de l'entitat és la següent:

 • Presidenta: Encarnación Rodríguez Cerdà
 • Vicepresident: Jordi Rubio Navarro
 • Secretari: Manuel Lecha Legua
 • Tresorer: Ferran Abos Carrera
 • Vocals: 
  • Mercedes Alcalde Plana
  • Mª Teresa Romero Tejedor
  • Andrés Velasco Carreras

    

Organització interna

A l’entitat col·laboren aproximadament uns setanta voluntaris que ofereixen el seu temps i coneixements de forma gratuïta, ja siguin professionals o no.

Voluntaris amb perfil sanitari: Participen en els serveis sanitaris de l'entitat; servei de medicina general, servei de podologia, servei de fisioteràpia, servei de recuperació funcional, servei de reflexologia, servei de reiki, servei de hipertèrmia, servei de teràpia de la memòria, entre d'altres. 

Voluntaris amb perfil social: Participen en els serveis socials i d'oci i cultura com son el menjador social, cant coral, casal de gent jove i cinema, festes i excursions, xerrades i conferències, servei de tramitació i assessoria social.

Voluntaris de gestió: Desenvolupen tasques de gestió i administració de l’entitat per garantir el correcte funcionament de tots els serveis. 

L’entitat està inscrita al Cens d’Entitats de Voluntariat de Catalunya com a entitat de voluntariat i som entitat federada a la Federació Catalana de Voluntariat Social.