Què fem ?

Treball en Xarxa

L’entitat realitza la seva tasca tenint com a eix vertebrador el compromís social i la promoció del desenvolupament comunitari. Per això es manté una estreta relació amb entitats socials i amb els serveis i organismes públics promovent el treball en xarxa. Aquesta entitat col.labora, entre d'altres, amb:

Serveis Socials d’Atenció Primària de Barcelona i entitats socials del barri que adrecen a persones grans a la nostre entitat per tal que facin ús dels nostres serveis.

Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat de la Generalitat de Catalunya i de Justícia Juvenil, del Departament de Justícia en l’execució de Programes de Treballs en Benefici de la Comunitat per tal que compleixin les mesures alternatives mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat en el marc de la nostra activitat.

Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Barcelona en campanyes de sensibilització cap a la gent gran. A més, l’entitat participa activament en el Projecte Radars de l’Ajuntament de Barcelona i  és membre de la Taula de la Vila de Gràcia i Camp d'en Grassot - Gràcia Nova .

Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels, entitat tutelar en tasques d’assessorament mutu i promovent conjuntament accions de  sensibilització sobre el col·lectiu de gent gran.

 

Projectes de l'entitat

A Catalunya, a prop de 300.000 persones de més de 65 anys viuen soles i de les quals 223.000 són dones i 73.400 són homes. D’aquestes, més de 175.000 persones pateixen una situació de soledat no volguda.

Des de fa més de 35 anys aquesta entitat  lluita per invertir aquestes situacions de soledat no volguda gràcies a l’ajuda d’una setantena de voluntaris. L’entitat s’ofereix un ampli ventall de serveis per a les persones grans amb l’objectiu de promoure la seva autonomia personal, la seva qualitat de vida alhora que es millora les seva integració socials i les relacions intergeneracionals voluntari-usuari.

Actualment, s’ofereixen més de 17 serveis ja siguin de l’àmbit sanitari (medicina, podologia, fisioteràpia, reflexología, reiki, taller de memòria, entre d’altres), com de l’àmbit social, d’oci o cultura (menjador social, conferències, casal de gent jove i cinema, assessorament, entre d’altres).

Els principals projectes de l’entitat són:

 

A)     MENJADOR SOCIAL "DINARS EN COMPANYIA" 

Aquest servei s’ofereix a aquelles persones grans que viuen soles al seu domicili o  acompanyades d'altres persones grans i que tenen dificultats econòmiques o bé presenten notables dificultats per a cuinar. S’organitzen dinars cada dia, de dilluns a divendres, els migdies de 13.00 a 16.00 en el nostre centre i també en dies assenyalats com el dia de Nadal.

Diàriament atenen a uns 70 usuaris i es serveixen uns 12.000 àpats a l’any.

Amb aquest projecte es lluita contra l’aïllament social de les persones grans creant xarxes de relació amb els altres usuaris i amb els voluntaris de l’entitat, a l’hora que es proporciona un menjar de qualitat i variat.

 

b)    PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I DE L'ENVELLIMENT SALUDABLE

Promoció de l’autonomia de les persones grans i de l’envelliment autònom, actiu i saludable mitjançant l’oferiment d’un conjunt de serveis i activitats amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida, tant a nivell sanitari com a nivell psicosocial.

També es lluita contra l’aïllament social i la marginació de la gent gran fomentant les xarxes socials i familiars.

Amb aquest projecte es promou la autonomia de la gent gran i la millorar la seva qualitat de vida, tant a nivell sanitari com a nivell psicosocial.

Actualment en el centre s’ofereixen els següents serveis:

Serveis sanitaris:

 • Servei de Medicina general
 • Servei de Podologia                               
 • Servei de Fisioteràpia, recuperació Funcional i gimnàstica activa
 • Servei de Reflexoteràpia
 • Servei de Reiki
 • Servei de Hipertèrmia (Indiba)
 • Servei de Teràpia de la Memòria

Serveis no sanitaris:

 • Serveis d’assessoria social
 • Servei de tramitació de places viatges/serveis.
 • Servei de manteniment domiciliari 

Serveis d’oci o cultura

 • Casal de Gent Jove i Cinema
 • Xerrades i Conferències
 • Festes i Excursions
 • Coral
 • Espiritualitat

 

c)     PROJECTE "SERVEI D'INFORMACIÓ I DESHABITUACIÓ DE L'ALCOHOLISME

Aquell servei no està destinat a la gent gran sinó que es troba obert a totes aquelles persones que necessitin informació o que es vulguin tractar de problemes d’alcoholisme. L’objectiu és proporcionar un ajut personal i individualitzat per reconduir les persones amb problemes d’alcoholisme, creant un lloc de trobada amb especialistes voluntaris que realitzen tant consultes mèdiques individuals com teràpies grupals.